Essen

stedelijke transitie

publicatie
Neopolis

urban
development
BPD

01/2022

Kansen in het Ruhrgebied

In het Ruhrgebied liggen verschillende kansen op het gebied van stedelijke herontwikkeling naar aangename woonbuurten. Grotere industriële complexen vormen geïsoleerde eilanden binnen een divers landschap van steden, water en groen. Een interventie op het niveau van stadsgebieden, waarin deze solitaire gebieden weer worden verbonden met de omgeving, maakt het mogelijk om echt bij te dragen aan de stad en haar ontwikkeling en imago en om ook daadwerkelijk sterke en aantrekkelijke woonmilieus te maken.

Atelier U is door BPD Düsseldorf uitgedaagd om aan de hand van twee locaties die representatief zijn voor het Ruhrgebied te laten zien hoe BPD omgaat met gebiedsontwikkeling. Strategisch sterk en krachtig, lange termijn partner, beginnen maar ook afmaken, gericht op samenwerking met gemeente en stakeholders.

Inspiratie uit het Ruhrgebied

De twee studielocaties zijn bekeken vanuit twee tijdsbeelden typerend voor de historie van het Ruhrgebied: Het traditionele Margarethenhohe en het moderne van de Bauhaus. Deze twee principes vormden de basis voor de twee modellen en de architectonische invulling.

Een moderne twist

Een belangrijke kwaliteitsdrager van deze nieuwe stedelijke gebieden zijn de hubs, een centraal gebouw met publieke functies, faciliteiten, en een mobiliteitshuis. Bewoners parkeren hier de auto en lopen de laatste 100 meter naar huis, waardoor de straten een groener karakter krijgen gericht op voetganger en fietser.

Kleinschalig karakter

De Hubs vormen het hart van kleinere buurten, verbonden door een centrale groenruimte. Zo blijft de afstand tot de hub beperkt en is het groen altijd in de buurt.

Credits

project

Gebiedsontwikkeling Ruhrgebied Essen

opdrachtgever

BPD Dusseldorf

programma

Woonomgeving van de toekomst