De Vuurvogel

stedelijke inpassing

architectenweb
awards voor
woongebouw
van het jaar

Inpassing in bestaande stad

De Europarei in Uithoorn is een bijzondere, naoorlogse buurt met hoge galerijflats en grote groene velden. Door de problematieken in de wijk zijn eerder drie grote flats weggehaald waartussen nieuwe rijwoningen zijn geplaatst. Tussen deze twee verschillende werelden ligt nu basisschool de Vuurvogel. De huidige basisschool zal worden samengevoegd met andere instellingen tot een Integraal KindCentrum (IKC). Atelier-U heeft op basis van een uitgebreide analyse twee mogelijke scenario's voor het inpassen van de nieuwe IKC in de buurt onderzocht.

Groene wiggen

De buurt kent twee groene wiggen waartussen de nieuwe rijwoningen liggen. De huidige school ligt in een van deze groene wiggen, wat als een belangrijke kwaliteit wordt gezien. Om deze kwaliteit te behouden is voor de scenario's gezocht naar opties in deze groenstructuur, zonder deze volledig te onderbreken.

Scenario-aanpak

Atelier-U heeft twee mogelijke scenario's uitgewerkt en deze getoetst aan bereikbaarheid, positionering in relatie tot de buurt, zicht, overlast en bezonning. Uit een van de gesprekken met de buurt kwam naar voren dat het uitzicht vanaf de hoge flats op het speelplein erg gewenst was, omdat dit een extra controle gaf op het plein. Uiteindelijk hebben deze afwegingen geleid tot een uitwerking van de scenario's.

Bouwen in het groen

Het plan is verder aangevuld met een beeldkwaliteitplan, waarin de materialisatie passend is bij de het bouwen in de groenstructuur.

Credits

project

De Vuurvogel

locatie

Arthur van Schendellaan, Uithoorn

opdrachtgever

Gemeente Uithoorn

ontwerp

2022