onze werkwijze

Ontwerp, techniek en regelgeving, stedenbouw en interieur; van voorstudie tot en met oplevering hebben wij de disciplines in huis om de opgave tot een goed einde te brengen. Met ons team kunnen we grote opdrachten aan, terwijl we toch de juiste aandacht aan de details blijven schenken.

Wij hebben een grote ervaring opgebouwd in complexe, politiek gevoelige processen en omgang met meerdere gebruikers en belangen. Ons werkterrein bestaat uit utilitaire opgaven met name op het gebied van onderwijs en cultuur en woningbouw op diverse schaalniveaus.

De basis voor een succesvolle samenwerking wordt gevormd door een heldere, conceptuele manier van werken waardoor wij de juiste informatie op het juiste moment kunnen aanbieden. Een goed gevoel voor verhoudingen tussen partijen is hierbij onmisbaar. Aan de hand van de eerste analyses bepalen we gezamenlijk de kompaskoers en houden hier vervolgens aan vast, waardoor hobbels en omwegen genomen kunnen worden, zonder te verdwalen.

Er worden meerdere varianten gepresenteerd om het afwegingsproces te stimuleren. Omdat de mate van invloed op het eindresultaat in het begin van het ontwerpproces het grootst is, vinden wij het van belang dat de dialoog op dat moment het meest intensief is.

Nieuwe organisatievormen aan gaan in de bouw vinden we interessant. We zijn een zeer flexibele organisatie en werken zo in de traditionele architectenrol, in een bouwteam, in Design & Build teams en zelfs als risicodragende partner. Bij elke vorm nemen we de rol die daarbij past, zodat het maximale resultaat voor het project wordt bereikt.

Voor disciplines die we niet zelf in huis hebben, werken we zoveel mogelijk met vaste partners uit ons netwerk. Dit zorgt voor weinig informatieverlies en goede communicatie. Met deze partners verzorgen we ook total engineering projecten waarin wij alle coördinatie en risico op ons nemen en de opdrachtgever maar één aanspreekpunt heeft voor alle adviesdiensten.