Projecttitel

Projectondertitel

Atelier U is live
scroll
omlaag
voor meer
informatie

Uit een al jarenlang bestaande samenwerking is een nieuw stedenbouwkundig bureau gevormd: Atelier U. Al sinds 12 jaar maken Hoesbergen Stedenbouw en architecten|en|en regelmatig gebruik van elkaars competenties. Deze samenwerking, waar we telkens veel plezier aan beleefden, heeft geleid tot mooie ideeën en projecten.

Atelier U

Onlangs hebben we de stap gezet om deze samenwerking vaste vorm te geven in Atelier U en de gebundelde kwaliteiten en ervaringen aan opdrachtgevers aan te bieden. Atelier U richt zich op complexe opdrachten in het stedelijk gebied en nieuwe woonomgevingen waarin de relatie tussen stad, dorp en landschap een grote rol speelt

Atelier U staat voor

Opzetten van ontwikkelingsstrategieën en inspirerende planprocessen.
Schakelen tussen schaalniveaus: van stedenbouwkundige visie en concept , naar een ontwerp en een bouwkundig basisplan wat betreft constructie, plattegronden en architectonische expressie.
Balans brengen tussen programma, financiële en maatschappelijke haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Inbreng in de omgevingskwaliteit vanuit de gebruikswaarde van een gebouw.
Inpassen van grotere, complexe ruimtelijke opgaven in stad en landschap
Duurzaamheid direct meenemen in het gehele project.
Verzorgen van participatie vanuit een open planproces.

Oranjekade transformatie herbestemming Helmond Brainport Edah AHXL Albert Heijn supermarkt kanaal Zuid-Willemsvaart kanaaldijk watertoren torenstraat park watertorenpark monument Vries Lambert Hettema Ebben Dames Aukes centrumplan Oostende Oranjebuurt stedenbouwkundige inpassing houtskeletbouw pakhuis optopping gulden Aa Oranje Paviljoen Hoesbergen Kohl Rezidenz

In onze keuze voor projecten brengen we drie speerpunten aan:

Transitie

Gebiedsvisie, strategie en ontwikkeling op het schaalniveau van stad en land waarin groen, infrastructuur, maatschappelijke gebouwen en wonen samenkomen.

Verdichting

Raakvlak tussen stedenbouw en architectuur, gericht op het wonen, leven en bewegen in de moderne stad.

Inpassing

Het inpassen van complexe projecten in de bestaande stad of landschappen.

peter hoesbergen joost verbeek bram nuijten

Peter Hoesbergen

Stedenbouwkundige met ruime ervaring in conceptontwikkeling en haalbaarheidstudies
Peter is eigenaar van Hoesbergen Stedenbouw

Joost Verbeek

Architect met een brede affiniteit voor stedenbouw en een ruime ervaring in complexe woningbouwopgaven.
Joost is partner bij architecten|en|en

Bram Nuijten

Architect en Stedenbouwkundig Ontwerper met ervaring in woningbouw en onderwijsprojecten.

Nieuws

Vanaf 12 april 2024 is atelier-U officieel opgericht. Met dit mooie moment wordt er een belangrijke nieuwe stap in onze samenwerking gezet.

Contact

Jeroen Boschlaan 2
5613 GA Eindhoven
040 7820910

TeamledenVacature

Atelier-U is altijd op zoek naar stagiaires met een ambitieuze kijk op stedenbouw en architectuur. Ben jij gemotiveerd, creatief en een echte teamplayer? Dan zoeken we jou!

Credits

transitie

Oranjekade, Helmond | Banbouw

transitie

Woningopgave Ruhrgebied, Essen | BPD Duitsland

transitie

DomusDela, Eindhoven | Coöperatie DELA

transitie

Euterpepark, Oss | opdrachtgever: BPD

transitie

Rembrandtlaan, Veghel | Van Grunsven

transitie

Dupré, Helmond | BPD en Van Grunsven

transitie

Schellensterrein, Eindhoven | Woonbedrijf

verdichting

Brouwhuis stationsomgeving, Helmond | Woningstichting Compaen

verdichting

Fraterspark, Oss | BPD

verdichting

Wagnerplein, Tilburg | BPD

verdichting

De Periferie of Nie! Breda | Ministerie van Maak

inpassing

Velden Zuid, Velden | grondeigenaren

inpassing

Oud Gastel west | Vrolijk Leven

inpassing

Hooge Berkt, Bergeijk

inpassing

Vuurvogel, Uithoorn | gemeente Uithoorn